Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znakované systémy angličtiny
Název práce v češtině: Znakované systémy angličtiny
Název v anglickém jazyce: Manually Coded English
Klíčová slova: Linguistics of Visual English, Manually Coded English, Pidgin Signed English, Seeing Essential English, Signed English, Signing Exact English, znakovaná čeština, znakovaný systém
Klíčová slova anglicky: Linguistics of Visual English, Manually Coded English, Pidgin Signed English, Seeing Essential English, signed Czech, Signed English, signed system, Signing Exact English
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2013
Datum a čas obhajoby: 01.02.2017 08:15
Datum odevzdání elektronické podoby:28.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium zahraniční odborné literatury o znakovaných systémech vycházejících z anglického jazyka.
2. Popis vzniku a struktury vybraných systémů: Seeing Essential English (SEE 1), Signed Exact English (SEE 2), Linguistics of Visual English (L.O.V.E), Signed English, Pidgin Signed English, případně dalších; jejich srovnání se znakovanou češtinou.
3. Srovnání znakovaných systémů mezi sebou navzájem a se znakovými jazyky, ze kterých vycházejí.
4. Praktické využití znakovaných systémů v běžné i učební komunikaci s osobami se sluchovou vadou.
Seznam odborné literatury
BAKER-SHENK, CH.; COKELY, D. American Sign Language: A Teacher´s Resource Text On Grammar and Culture. Washington: Clerc Books, 1980.
GUSTASON, G. ; ZAWOLKOV E. Signing Exact English. Los Alamitos, CA: Modern Signs Press, 1995.
NOMELAND, M. M.; NOMELAND, R. E. The Deaf Community in America: History in the Making. Jefferson: McFarland and Company, 2012.
PAUL, P. V. Language and Deafness. Sudburry: Jones and Barlett Publishers, 2009.
SUPALLA, S. J.; MCKEE, C. The role of Manually Coded English in language development of deaf. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
SCHICK, B. The Development of American Sign Language and Manually Coded English Systems. In: The Oxford Handbook of Deaf Studies, 2012.
+ internetové stránky o těchto systémech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK