Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha tradičných slávností (macuri) v modernom Japonsku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Úloha tradičných slávností (macuri) v modernom Japonsku
Název práce v češtině: Úloha tradičních slavností (macuri) v moderním Japonsku
Název v anglickém jazyce: The role of the traditional festivals (matsuri) in modern Japan
Klíčová slova: japonská kultura, tradiční slavnosti, macuri, Gion macuri, sociální vazby, komercionalizace
Klíčová slova anglicky: Japanese culture, tradicional festivals, matsuri, Gion matsuri, social network, commercialization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2013
Datum zadání: 31.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 29.05.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je objasnit, jakou roli hrají tradiční slavnosti (macuri) v moderní a současné japonské společnosti. V teoreticko-metodologické rovině bude práce vycházet z přístupů kulturní a sociální antropologie, etnografie a teorie japonské kultury. Autorka nejprve pojedná v obecné rovině problém životnosti tradičních rituálů v moderní a postmoderní době a následně ho uvede do kontextu současné japonské společnosti. Na konkrétním příkladu svátku Gion macuri pak ukáže, do jaké míry je tato slavnost pouhým kulturním dědictvím a do jaké míry stále ještě plní roli sociálního pojiva v rámci místní komunity. Autorka analyzuje proces vzniku a rozvoje svátku Gion macuri v historické perspektivě a objasní, jakými proměnami prošel tento svátek v poválečném období. V závěru práce zhodnotí, do jaké míry si tento svátek udržel svoji kulturní a sociální hodnotu tváří tvář postupné komercionalizaci jednotlivých atributů tradiční japonské kultury.
Seznam odborné literatury
AKAIKE, N. Festival and neighborhood association: a case study of the Kamimachi neighborhood in Chichibu. Japanese Journal of Religious Studies, June-September 1976, Vol. 3, str. 127-174.
ASHIDA, T. The festival and religion boom: Irony of the “age of heart”. In Folk beliefs in modern Japan (online). Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 1994. ISBN4-905853-02-8. URL: http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/ folkbeliefs/ashida.html
CHAPIN, H. B. The Gion shrine and the Gion festival. Journal of the American Oriental society, Vol. 54, No. 3, Sep. 1934, str. 282-289.
INOUE, N., YANAGAWA, K., HARADA, T., SONODA, M., NAKAMAKI, H., MOGI,S., HAVENS, N. Matsuri: festival and rite in Japanese life. In Contemporary papers on Japanese religion. Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 1988.
ISHII, K. Annual events and the transformation of Japanese religious life. In Folk beliefs in modern Japan (online). Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 1994. ISBN4-905853-02-8. URL: http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/ folkbeliefs/ishii.html
SONODA, M. The traditional festival in urban society. Japanese Journal of Religious Studies, June-September 1975, Vol. 2, str.103-136.
YAMADA, H. On the sustainability of the Intangible cultural heritage in Japan – the case of Kyoto Gion matsuri festival. http://www.jace.gr.jp/ACEI2012/usb_program/pdf/6.4.1.pdf
YANAGAWA, K. Theological and scientific thinking about festivals. Japanese Journal of Religious Studies, March 1974, Vol. 1, str. 5-49
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK