Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní rozvoj dětí na školách
Název práce v češtině: Osobnostní rozvoj dětí na školách
Název v anglickém jazyce: Children Individual Development at the Schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2007
Datum zadání: 08.04.2009
Datum a čas obhajoby: 03.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK