Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití systému přepínání kolon v HPLC pro stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích piva na českém trhu
Název práce v češtině: Využití systému přepínání kolon v HPLC pro stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích piva na českém trhu
Název v anglickém jazyce: Column switching chromatography for mycotoxines determination in Czech beer samples
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: María Carolina Fernández Ramos, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2013
Datum zadání: 30.05.2013
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. www.sciencedirect.com
2. Web of Science
3. Mezinárodní časopis Trends in Analytical Chemistry
4. Food chemistry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK