Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lima: Problémy latinskoamerické metropole v souvislostech a vzájemné interakci
Název práce v češtině: Lima: Problémy latinskoamerické metropole v souvislostech a vzájemné interakci
Název v anglickém jazyce: Lima: Problems of Latin-American metropolis in context and mutual interaction
Klíčová slova: Latinská Amerika; Peru; urbanismus; chudoba; kriminalita; životní prostředí
Klíčová slova anglicky: Latin America; Peru; urbanism; poverty; criminality; environment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2013
Datum zadání: 30.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládám projekt diplomové práce o problémech latinskoamerického velkoměsta, a to na příkladu peruánské metropole. Mým cílem je postihnout pozadí těchto rozsáhlých problémů a jejich vzájemnou provázanost.
Rychle se rozpínající Lima, počet jejíchž obyvatel dnes atakuje hranici deseti milionů, v sobě nese prakticky všechny neduhy charakteristické pro metropole této části světa, a protože jsem měl možnost ji osobně poznat, považuji její volbu za více než příhodnou. Rád bych vyzdvihnul zejména problematiku chudoby a strukturálního deficitu, neboť se domnívám, že právě odtud pramení mnohé další problémy, ať již jde o kriminalitu, degradaci životního prostředí, přelidnění aj. Dotknout se chci rovněž mezinárodních souvislostí, především pak vlivu globalizace a podřízenosti nadnárodnímu kapitálu. Kromě toho bych rád zmínil i otázky dopravy, štěpení velkoměsta a přírodních nebezpečí.
Struktura práce:
1. Úvod, klíčové teze, zhodnocení literatury
2. Problematika slumů a populačního růstu
3. Štěpení města, správa města a postavení metropole v rámci státu
4. Kriminalita
5. Problematika dopravy a životního prostředí
6. Přírodní hrozby
7. Závěr
Seznam odborné literatury
Avellaneda Pau, Ciudad popular, organización funcional y movilidad. Departamento Académico de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2011.
Bahrdt Hans Paul, Die moderne Großstadt. Soziologische Überlegungen zum Städtebau. Leske + Budrich, Opladen 1998.
Borsdorf Axel, Barrios cerrados en Santiago de Chile, Quito y Lima: tendencias de la segregación socio-espacial en capitales andinas (str. 581–610). In: Cabrales Barajas Luis Felipe (ed.), Latinoamérica. Países abiertos, ciudades cerradas. Universidad de Guadalajara / UNESCO, Guadalajara 2002.
Gandolfo Daniella, City at Its Limits. Taboo, Transgression, and Urban Renewal in Lima. University of Chicago Press, Chicago 2009.
Harris Walter D., The Growth of Latin American Cities. Ohio University Press, Athens 1971.
Horský Otto, Peruánské postřehy. Repronis, Ostrava 2008.
Kross Eberhard, Die Barriadas von Lima. Stadtentwicklungsprozesse in einer lateinamerikanischen Metropole. Ferdinand Schöningh, Paderborn 1992.
Kuna Zbyněk, Rozvojové země ve světové ekonomice. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Praha 2004.
Ludeña Urquizo Wiley, Lima. Reestructuración económica y transformaciones urbanas. Periodo 1990-2005. Departamento Académico de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2011.
Macháček Jaroslav a kol., Problémy rozvojových zemí, jejich příčiny a cesty k řešení. Výstup z projektu Grantové agentury ČR 402/03/1336. Oeconomica, Praha 2006.
Mayorca Paola, Seismic Vulnerability of Peruvian Houses. Current Issues and Solution Attempts. In: Kidokoro Tetsuo, Okata Junichiro, Matsumura Shuichi, Shima Norihisa (eds.), Vulnerable Cities. Realities, Innovations and Strategies. Springer, Tokio(?) 2008.
Perfil Sociodemográfico del Perú. Instituto nacional de estadistica e informatica, Lima 2008.
Riofrío Gustavo, The case of Lima, Peru. In: Understanding Slums. Case Studies for the Global Report 2003 (dostupné na http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/Global_Report/pdfs/Lima.pdf, staženo k 24. 8. 2012).
Simioni Daniela (ed.), Air pollution and citizen awarness. United Nations – ECLAC, Santiago de Chile 2004.
Šindler Petr, Urbanizační problémy v rozvojových zemích. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK