Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Das internationale Theater Frankfurt
Název práce v češtině: Das internationale Theater Frankfurt
Název v anglickém jazyce: International Theater Frankfurt
Klíčová slova: Das Internationale Theater frankfurt, mezinárodní divadlo, Frankfurt am Main, německé divadlo
Klíčová slova anglicky: Das Internationale Theatr Frankfurt, international theater, Frankfurt am Main, German theater
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2013
Datum zadání: 28.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce Das Internationale Theater Frankfurt pojednává o multikulturní scéně věnující se mezinárodnímu divadlu, která vznikla ve Frankfurtu am Main. Popisuje divadelní prostředí v tomto městě se zacílením na mezinárodní divadlo. Věnuje se zejména dramaturgii zkoumané scény a popisuje i další faktory, které mají vliv na současné směřování tohoto divadla.
Seznam odborné literatury
Dvořák, Jan. Kreativní management pro divadlo. Praha: Pražská scéna, 2004.
Dvořák, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.
Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main. Evaluation der Freien Theaterszene in Frankfurt am Mian: Abschlussbericht der Perspektivkommission im Auftrag des Kulturamtes der Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt am Main: Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, 2012.
Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main. Kurzprofile der aus dem Kulturetat der Stadt Frankfurt am Main istitutionell geförderten Organisationen. Frankfurt am Main: Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, 2009.
Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main. Richtlinien zur Förderung von Theatern außerhalb der Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main (Theater, Theatergruppen, Tanztheatergruppen). Frankfurt am Main: Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, 2009.
Stadt Frankfurt am Main - Der Magistrat - Bürgeramt, Statistik und Wahlen (Hrsg.). Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main 2013. Frankfurt am Main: Stadt Frankfurt am Main - Der Magistrat - Bürgeramt, Statistik und Wahlen (Hrsg.), 2013.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce. Porovnání Prahy se středoevropskými městy podle vybraných ukazatelů. Praha: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK