Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému cílenou pohybovou aktivitou
Název práce v češtině: Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému cílenou pohybovou aktivitou
Název v anglickém jazyce: Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému cílenou pohybovou aktivitou
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.03.2013
Datum zadání: 12.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2013
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK