Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnosti kontur základní frekvence s ohledem na segmentální složení promluv
Název práce v češtině: Vlastnosti kontur základní frekvence s ohledem na segmentální složení promluv
Název v anglickém jazyce: Properties of fundamental frequency contours in segmental contexts
Klíčová slova: intonace, kontura F0, stylizace, body obratu, tonální percepce, variabilita F0
Klíčová slova anglicky: intonation, F0 contour, stylization, turning points, tonal perception, F0 variability
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2013
Datum zadání: 27.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2013
Datum a čas obhajoby: 03.02.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznamte se s problematikou analýzy kontur základní frekvence F0, proveďte rešerši a stručně shrňte důležité principy.
2. Podle provedené rešerše navrhněte vhodnou metodu deskriptivní analýzy kontur F0. Proveďte analýzu vybraných replik z existujícího korpusu minidialogů, zaměřte se na body obratu a jejich umístění.
3. Popište společné rysy s ohledem na segmentální složení promluv.
Seznam odborné literatury
A. Cruttenden – Intonation (1997). Second Edition, Cambridge: CUP.
D. Hirst, A. Di Cristo – Intonation Systems : A Survey of Twenty Languages (1998). Cambridge: CUP.
R. D. Ladd – Intonational Phonology (1996), Cambridge: CUP.
C. Gussenhoven – The Phonology of Tone and Intonation (2004). Cambridge: CUP.
S. A. Jun – Prosodic Typology: The Phonology of Intonation and Phrasing (2005). Oxford University Press.
F. Daneš – Intonace a věta ve spisovné češtině (1957). Praha: Nakl. Československé akademie věd.
Z. Palková – Modelling intonation in Czech: neutral vs. marked TTS F0 patterns (1997). In: Intonation: Theory, Models, Applications, Athens: ESCA, 267-270.
J. Hirschberg – Communication and Prosody: Functional Aspects of Prosody (2002). Speech Communication: Special Issue on Dialogue and Prosody: 36:31–43, ed. J. Terken and M. Swerts.
H. Fujisaki, S. Ohno – Comparison and Assessment of Models in the Study of Fundamental Frequency Contours of Speech (1997). In: Intonation: Theory, Models, and Applications, 131-134.
D. J. Hermes – Stylization of pitch contours (2006). In: Methods in Empirical Prosody Research, 29-62.
P. Taylor – Analysis and synthesis of intonation using the Tilt model (2000). Journal of the Acoustical Society of America, 107(3): 1697-1714.
L. Lucente, P. A. Barbosa – The role of alignment and height in the perception of LH contours (2010). In: Speech Prosody.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK