Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Franz Liszt. Biographie eines Superstars – vybraná kapitola (HILMES, Oliver. Franz Liszt. Biographie eines Superstars. München: Siedler Verlag, 2011)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Franz Liszt. Biographie eines Superstars – vybraná kapitola (HILMES, Oliver. Franz Liszt. Biographie eines Superstars. München: Siedler Verlag, 2011)
Název v anglickém jazyce: Commented translation: Franz Liszt. Biographie eines Superstars – selected chapter (HILMES, Oliver. Franz Liszt. Biographie eines Superstars. München: Siedler Verlag, 2011)
Klíčová slova: Překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský posun, Liszt, klavírní hudba
Klíčová slova anglicky: Translation, translation analysis, translation problem, translation shift, Liszt, piano music
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2013
Datum zadání: 27.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny, překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
HILMES, Oliver. Franz Liszt. Biographie eines Superstars. München: Siedler Verlag, 2011.
Sekundární literatura:
NORD, Christiane. Textanalyse und Übersetzen. Tübingen: Julius Groos Verlag, 2009. ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Panorama, 1983.
POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a … Praha: Trizonia, 1997.
DE POURTALES, Guy. Život Franze Liszta. Praha-Bratislava: Editio Supraphon, 1968.
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
Příručky a slovníky: Duden: Deutsches Universalwörterbuch. 6. Mannheim: Dudenverlag, 2006. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK