Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Českoslovenští a čeští tenisté a tenistky na Grandslamových turnajích
Název práce v češtině: Českoslovenští a čeští tenisté a tenistky na Grandslamových turnajích
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak and Czech tennis players at the Grand Slam tournaments
Klíčová slova: Tenis, grandslamové turnaje, českoslovenští a čeští tenisté, československé a české tenistky, Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open
Klíčová slova anglicky: tennis, the Grand Slam tournaments, Czechoslovak and Czech players, Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2013
Datum zadání: 27.05.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 10:00
Místo konání obhajoby: Katedra SH
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je historického charakteru. Informace potřebné pro diplomovou práci budeme zjišťovat na základě analýzy dokumentů. Následně provedeme vyhodnocení a text bude doplněn o obrazovou dokumentaci. Práce bude rozdělena do několika podbodů - povrchy, prizey money, amaterismus - profesionalismus, vítězové a poražení, rekordy, nové technologie, nejzajímavější utkání, úspěchy českých a československých hráčů a hráček.
Seznam odborné literatury
1. BURSOVÁ, M., Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2007.
2. ZITKO, M., Kompenzační cvičení. Praha: Svoboda, 1998.
3. DOVALIL, J., a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.
4. HÖHM, J. Tenis, technika, taktika, trénink. Praha: Olympia, 1982.
5. SEVERA, J. a kol. Tenis: učební texty pro trenéry II. a III. třídy- 1. díl. Praha, 1997.
6. HOFFMAN, J., Norms for Fitness, Performance and Health. New Jersey: Human Kinetice, 2006
Předběžná náplň práce
Metody: V diplomové práci jsem použil historiografickou metodu a s ní několik souvisejících metod. V první kapitole, která se věnuje grandslamovým turnajům, jsem využil především metodu progresivní, která zachycuje události od minulosti až po současnost. V druhé kapitole, která se věnuje československým a českým hráčům a hráčkám, byly aplikovány metody biografická a chronologická.

Výsledky: Českoslovenští a čeští tenisté a tenistky byli nejúspěšnější na Wimbledonu, kde dokázali zvítězit dohromady čtrnáctkrát. Poté následuje s deseti vítězstvími French Open. Nejméně se dařilo našim hráčům a hráčkám na Australian Open a US Open. Mezi muži byl nejúspěšnější ve dvouhře mužů Ivan Lendl, který dokázal zvítězit na grandslamových turnajích dohromady osmkrát. Mezi ženami dominovala Martina Navrátilová s osmnácti grandslamovými vítězstvími. Další věcí, která je spojuje, je emigrace do Spojených států Amerických. Ve své diplomové práci se zmiňuji o všech jejich úspěších.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: Diploma thesis is divided into two chapters. The aim of the first chapter is to make a comprehensive and valuable overview of the historical development of the greatest tennis tournaments called the Grand Slam from the very beginning until the present. The second part of this thesis focuses on Czechoslovak and Czech men’s and women’s tennis players who achieved the greatest success in these tournaments.
Methods: I used historiographical method in my diploma thesis. Other methods used in this thesis are based on this method. In the first chapter, which is focused on the Grand Slam tournaments, I applied mostly progressive method which captures events from the past until the present. In the second chapter, which is aimed at Czechoslovak and Czech players, I used biographical and chronological methods.

Results: Czechoslovak and Czech tennis players have been the most successful at Wimbledon, they have won there fourteen times. Wimbledon is followed by French Open with ten victories. Fewest victories have achieved our players at Australien Open and US Open. Among men, Ivan Lendl was the most successful in the men’s single with eight victories at the Grand Slam tournaments. Among women, Martina Navrátilová dominated with eighteen Grand Slam victories. Both these important players achieved many victories for our country, but not just for our country. They also have in common that both emigrated to the United States and gained many more achievements for that country. I included all of their successes in my diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK