Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Financial earthquakes: Are volatility correlations related to Omori's law?
Název práce v češtině: Finanční zemětřesení: Souvisejí korelace volatility s Omoriho zákonem?
Název v anglickém jazyce: Financial earthquakes: Are volatility correlations related to Omori's law?
Klíčová slova: Omoriho zákon, finanční zemětřesení, mocninný zákon, stock volatility correlations, IBM, Flash Crash, Apple
Klíčová slova anglicky: Omori's law, financial earthquakes, power-law, stock volatility correlations, IBM, Flash Crash, Apple
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2013
Datum zadání: 28.05.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: PhDr. Diana Žigraiová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci bych chtěl zkoumat, zda-li je volatilita výnosů z akcií v obdobích po významných pádech na finančních trzích spojena s mocninným zákonem, konkrétně s Omoriho zákonem z geofyziky.

Zaměřím se na oznámení zisků IBM v první čtvrtletí roku 2013, 2010 Flash Crash a na smrt Steava Jobse pro Apple. Cílem je ověřit, jestli tyto události měly dozvuky, které se chovaly podle výše zmíněných zákonů.

Literatura:
F. Lillo, N.R. Mantegna, Power-law relaxation in a complex system: Omori law after a financial crash, Physical Review E 68 (2003) 016119. [14] F.

Selcuk, Financial earthquakes, aftershocks and scaling in emerging stock markets, Physica A 333 (204) (2004) 306–316.

F. Omori, On the aftershocks of earthquakes, J. Coll. Sci., Imp. Univ. Tokyo 7 (1894) 111–200.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis I would like to investigate whether the volatility of stock returns in the time periods just after significant financial market crashes follows a power-law, particularly the Omori's law from geophysics.

Specifically, I will focus on IBM's low earnings announcement in 2013, the 2010 Flash Crash and the death of Steve Jobs for Apple. The goal is to test whether the aftershocks for those events were related to Omori's law.

Literature:
F. Lillo, N.R. Mantegna, Power-law relaxation in a complex system: Omori law after a financial crash, Physical Review E 68 (2003) 016119. [14] F.

Selcuk, Financial earthquakes, aftershocks and scaling in emerging stock markets, Physica A 333 (204) (2004) 306–316.

F. Omori, On the aftershocks of earthquakes, J. Coll. Sci., Imp. Univ. Tokyo 7 (1894) 111–200.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK