Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium struktury povrchů metodami řádkovacích mikroskopií SEM a AFM s vysokým rozlišením
Název práce v češtině: Studium struktury povrchů metodami řádkovacích mikroskopií SEM a AFM s vysokým rozlišením
Název v anglickém jazyce: Investigation of surfaces by high resolution scanning microscopy methods AFM and SEM
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Řešitel:
Konzultanti: prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
doc. Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Studentská vědecká práce bude zaměřena na studium struktury pokročilých katalyzátorů pro vodíkové technologie metodami SEM a AFM. Především se zaměříme na studium vlivu interakce povrchů s kapalinami, představujícími potenciálně významné zdroje energie jako jsou metanol nebo kyselina mravenčí. Jako katalyzátory použijeme vrstvy směsných oxidů Ce-Sn-Ox dopované platinovými ionty.
Seznam odborné literatury
Bude doplněno po konzultaci s vedoucím dle aktuálních znalostí zájemce.
Předběžná náplň práce
Řádkovací mikroskopie atomárních sil (AFM – atomic force microscopy) a řádkovací mikroskopie sekundárních elektronů (scanning secondary electron microscopy – SEM) patří v současné době mezi nevýznamnější metody studia struktury povrchů pevných látek. Katedra FPP získala v poslední době dva mikroskopy SEM MIRA 3, Tescan, a AFM Multimode 8, Bruker. Oba mikroskopy patří k současné k technologicky nejvyspělejším na světě, SEM je vybaven autoemisní katodou (tzv. FEG SEM) a dosahuje rozlišení jednoho nanometru. AFM je vybaven novým měřícím modem Peak Force tapping, který umožňuje měřit několik povrchových parametrů současně, např. tvrdost povrchu, a to i s atomárním rozlišením. Navíc umožňuje provádět měření v kapalinách, což je důležité pro studium např. biologických vzorků, a nebo pro elektrochemii.

Studentská vědecká práce bude zaměřena na studium struktury pokročilých katalyzátorů pro vodíkové technologie metodami SEM a AFM. Především se zaměříme na studium vlivu interakce povrchů s kapalinami, představujícími potenciálně významné zdroje energie jako jsou metanol nebo kyselina mravenčí. Jako katalyzátory použijeme vrstvy směsných oxidů Ce-Sn-Ox dopované platinovými ionty.

Poznámka, práci je možno začít řešit ihned, tj, před oficiálním zahájením studentských projektů pro školní rok 2013/2014. Další informace mohou uchazeči získat na adrese matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=49
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=49
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK