Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí mysli na počátku novověké tradice
Název práce v češtině: Pojetí mysli na počátku novověké tradice
Název v anglickém jazyce: The concept of mind at the beginning of modern philosophy
Klíčová slova: filosofie, mysl, duše, Descartes, Locke, epistemologie, ontologie
Klíčová slova anglicky: philosophy, mind, soul, Descartes, Locke, epistemology, ontology
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. James Hill, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2013
Datum zadání: 23.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 26.05.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je zkoumat pohled na lidskou mysl a s ní spojenou epistemologii u několika podstatných filosofů počátku novověku. Budu srovnávat zejména práci Lockovu a Descartesovu, avšak i s náhledem na pozdější vyústění těchto propastně rozdílných názorů u Humea a Leibnize, a dalších postav raného novověku. Pokusím se explikovat rozdílné předpoklady vlastností mysli, na kterých posléze vzniká rozdělení dvou tradic - empirismu a racionalismu.
Seznam odborné literatury
F.Bacon - Nové organon, Praha : Svoboda, 1990
J.Locke - Esej o lidském rozumu, Prof. PhDr. Josef Král. Praha : Svoboda, 1984
R.Descartes - Meditace o první filosofii, Meditationes de prima philosophia. Praha 2001
R.Descartes - Rozprava o mětodě, Praha 1992
D.Hume - Zkoumání o lidském rozumu, Praha: Svoboda, 1996
G.W.Leibniz - Monadologie a jiné práce, Překlad Jindřich Husák. Praha : SVOBODA, 1982.

Lilli Alanen, Descartes' Concept of Mind, Harvard University Press, 2003
Udo Thiel, The Early Modern Subject. Self-Consciousness and Personal Identity from Descartes to Hume, Oxford: Oxford University Press 2011, xiv, 484 S.
Jonathan Bennett, Locke's Philosophy of Mind, in Cambridge Companion to Locke (ed. Vere Chappell), CUP, 1994
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK