Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační výchova začínajících čtenářů v Městské knihovně v Praze – v knihovnách Smíchov a Barrandov
Název práce v češtině: Informační výchova začínajících čtenářů v Městské knihovně v Praze – v knihovnách Smíchov a Barrandov
Název v anglickém jazyce: Starting Reader and Information Literacy in the Municipal Library of Prague – library Smíchov and Barrandov
Klíčová slova: začínající čtenáři, začínající čtenáři AND knihovna, první čtení, informační výchova AND informatická výchova, výchova k práci s informacemi AND děti, Městská knihovna v Praze AND informační výchova
Klíčová slova anglicky: early reader, early reader AND library, first reading, information literacy OR informatics literacy, data training work AND children, Municipal library of Prague AND information literacy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2013
Datum zadání: 22.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl:
Přehled vedení informační výchovy začínajících čtenářů v knihovnách Smíchov a Barrandov, které patří mezi pobočky Městské knihovny v Praze. Z něho bude vycházet metodický návod pro práci s těmito čtenáři ve spolupráci s učiteli základních škol a v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.
Přínos:
Přehled způsobů práce se začínajícími čtenáři a metodický návod pro práci s dětmi v 1. a 2. třídách základních škol v knihovně.
Osnova:
- informační výchova a výchova ke čtenářství – teorie
- výchozí potřeby pro informační výchovu v knihovnách Smíchov a Barrandov a to ve spolupráci s rámcovým vzdělávacím programem spádových škol
- aktuální stav – rozhovory s knihovnami a školami (dotazník)
- možnosti rozvoje vedení informační výchovy – metodický návod
- závěry
Seznam odborné literatury
CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. 1. vyd. Praha : Albatros, 1982. 572 s.
Information literacy for 21st. century life. Slidershare.net [online]. [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: www.slidershare.net/sheilawebber/information-literacy-for-21st-century-life
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Podpora rozvoje informační gramotnosti ve veřejných knihovnách. In Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2006, s. 7-20. ISBN 80-7050-500-1.
VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, Lenka. Čtenářství v ČR podle výsledků sociologických výzkumů. In Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2006, s. 73-92. ISBN 80-7050-500-1.
VÁGNEROVÁ, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 80-246-0181-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK