Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Heimat in Ketten“: Vývoj ideové konstrukce německého hraničářského románu v době První republiky
Název práce v češtině: „Heimat in Ketten“: Vývoj ideové konstrukce německého hraničářského románu v době První republiky
Název v anglickém jazyce: „Heimat in Ketten“: Development of ideological construction of german borderland novel in the First Republic
Klíčová slova: „grenzlandroman“, česko-německé vztahy, nacionalismus, agrarismus, „Blut-und Bodenideologie“, sudetoněmecká identita
Klíčová slova anglicky: „grenzlandroman“, czech-german relations, nationalism, agraryanism, „Blut- und Bodenideologie“, Sudeten-German identity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2013
Datum zadání: 23.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je pomocí analýzy textů vybraných románů: Grenzland (Robert Hohlbaum, 1921), Heimat in Ketten (Rudolf Haas, 1924), Das Dorf an der Grenze (G. Rothacker / Bruno Nowak, 1935) a Die Brüder Tommahans (Wilhelm Pleyer, 1936), prozkoumat konkrétní prostředky instrumentalizace beletrie, použité při tvorbě prvorepublikových německých hraničářských románů. Na základě komparace vybraných textů určit odlišnosti a podobnosti románů z dvacátých a románů z třicátých let s důrazem na následující oblasti: nacionalismus, agrarismus a literární stereotypy. Dále klasifikovat způsoby konstrukce sudetoněmecké identity a kolektivní paměti. Porovnány budou také regionální specifika vybraných románů (Rudolf Haas a Wilhelm Pleyer – Chebsko, Robert Hohlbaum a Bruno Nowak – Krnovsko a Opavsko), pro hlubší prozkoumání problematiky vztahu pohraničí a vnitrozemí bude ke komparaci použit román Karla Hanse Strobla Der Schipkapaß, známý spíše pod pozdějším názvem Die Flamänder von Prag. Jako referenční literatura poslouží český hraničářský román Josefa Koudeláka Hraničáři (1934), který umožní nahlédnout odlišnost konstrukce českého a německého hraničářského románu. Dále budou analyzovány literární stereotypy použité v rámci daného žánru. Roli nacionalismu v národnostních poměrech nejlépe přiblíží stereotypy zobrazení postav Čechů, Němců a Židů. Pozornost bude také věnována ideovým proudům, z nichž autoři vycházejí a na které se odvolávají: teorie "Blut und Boden", antisemitismus. Součástí práce bude rovněž sestavení medailonů jednotlivých autorů: Robert Hohlbaum (28.8.1886, Krnov – 4.2.1955, Štýrský Hradec), Rudolf Haas (28.6.1877, Stříbro-25.8.1943, Villach), Bruno Nowak (pseudonym Gottfried Rothacker; 25.6.1901,Opava – 22.3.1940, Berlín) a Wilhelm Pleyer (8.3.1901, Železný Hamr – 14.12.1974, Mnichov), se zaměřením na jejich zařazení do sociokulturního prostředí a na generační rozdíly.
Seznam odborné literatury
BECHER, Peter, ed.: Deutsche Jugend in Böhmen 1918-1938: Beiträge des Waldkraiburger Kolloquiums [Juni 1991]. Benediktbeuern: Rieß-Druck und Verlag, 1993
BENEŠ, Zdeněk, ed., KOVÁČ, Dušan, ed. a LEMBERG, Hans, ed.: Hledání jistoty v bouřlivých časech: Češi, Slováci, Němci a mezinárodní systém v první polovině 20. století. Ústí nad Labem 2006
BORN, Jürgen, ed. Deutschsprachige Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern 1900-1925: chronologische Übersicht und Bibliographie. 2., überarbeitete und erw. Aufl. München: K.G. Saur, 1993
BRÜGEL, Johan Wolfgang. Češi a Němci 1918-1938. Praha 2006
BRÜGEL, Johan Wolfgang. Češi a Němci 1939-1946. Praha 2008
ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách : 1918 - 1938. Litomyšl 2005
EIDENBENZ, Mathias: Blut und Boden - Zu Funktion und Genese der Metaphern des Agrarismus und Biologismus in der nationalsozialistischen Bauernpropaganda R. W. Darrés. Bern ; Berlin ; Frankfurt a.M. ; New York ; Paris ; Wien 1993
EISNER, Pavel: Československá vlastivěda. 1933
EISNER, Pavel. Milenky: (Německý básník a česká žena). Praha: Miloslav Dolínek, 1930
HÁJEK, Jan, ed., JANČÍK, Drahomír, ed. a KUBŮ, Eduard, ed. O hospodářskou národní državu: úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích = For economic national possessions: reflections and studies in modern Czech and German nationalism in the Czech lands. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009
HAUPTMANN, Rudolf. Dank an Wilhelm Pleyer (1901 bis 1974) : den deutschen Dichter, Verteidiger sudetendeutscher Interessen, Bewahrer der Errinerung an die Heimat . Norderstedt 2004
JANČÍK, Drahomír, ed. a KUBŮ, Eduard, ed. Nacionalismus zvaný hospodářský: střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945). 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011
JAWORSKI, Rudolf. Na stáži Němectví nebo v postavení menšiny? : Sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích výmarské republiky a ČSR. Praha 2004
KNAPP, Viktor. Problém nacistické právní filozofie. Český Těšín 1947
KOSCHMAL, Walter; NEKULA, Marek; JOACHIM, Rogall. Češi a Němci : dějiny - kultura - politika. Praha ; Litomyšl 2002.
KURAL, Václav: Konflikt místo společenství? Češi a Němci v Československém státě (1918-1938). Praha 1993.
MARTINEK, Libor. Hledání kořenů: literatura Krnovska a její představitelé: (kompendium). I. díl, Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století. Opava: Literature & Sciences, 2009
MOMMSEN, Hans, ed.: První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. Brno 2000
MÜHLBERGER, Josef. Dějiny německé literatury v Čechách : 1900 – 1939 . Ústí nad Labem 2006
OTTE, Anton a kol.: Židé v Sudetech = Die Juden im Sudetenland. Praha 2000
ŘEHÁČEK, Karel: Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920). Plzeň 2008
SURHONE, Lambert M.,TENNOE Mariam T.; HENSONNOW, Susan F. : Robert Hohlbaum, 2010
Lexikon der nationalsozialistischen Dichter
Zwischen Weltoffenheit und nationaler Verengung: fünf Aufsätze. Würzburg: Studentengeschichtliche Vereinigung des Coburger Convents e.V., 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK