Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Tabákové výrobky, jejich skladba, zdravotní účinky a možnosti prevence
Název práce v češtině: Tabákové výrobky, jejich skladba, zdravotní účinky a možnosti prevence
Název v anglickém jazyce: Tobacco products, their composition, adverse health effects and prevention
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny (12-HYG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Bártová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Datum a čas obhajoby: 15.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK