Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chaim Potok's selected characers and their resistance towards assimilation
Název práce v češtině: Vybrané postavy Chaima Potoka a jejich rezistence k asimilaci
Název v anglickém jazyce: Chaim Potok's selected characers and their resistance towards assimilation
Klíčová slova: asimilace, Chaim Potok, ortodoxní judaismus, víra, vzdělání, rodina
Klíčová slova anglicky: assimilation, Chaim Potok, orthodox judaism, faith, education, family
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2013
Datum zadání: 22.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 10.02.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaná práce bude interdisciplinární - kromě literárních disciplín se také bude opírat o poznatky především z oborů historie, sociologie a kulturních studií, okrajově rovněž religionistiky a židovských studií. Vlastním předmětem analýzy budou hlavní postavy dvou vybraných románů Chaima Potoka, a sice próz Chosen (Vyvolení) a My Name is Asher Lev (Jmenuji se Ašer Lev). Cílem práce bude ukázat, jak se tito hrdinové stavějí k myšlence asimilace coby ústřední americké ideje a do jaké míry a proč ji ve svých životech zpochybňují. V tomto směru bude pozornost věnována zejména jejich víře, vzdělání a rodině.
Seznam odborné literatury
Jews and the New American Scene, Lipset, S.M. and Road, E., Harvard University Press, 1995
American Judaism: A History, Sarna, J.D., Yale University Press, 2005
The Jews of the United States, Diner, H., University of California Press, 2006
Chaim Potok - A Critical Companion, Sternlicht, S., Greenwood Press, 2000
Conversations with Chaim Potok, Walden, D., University of Mississippi Press, 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK