Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poetika prostoru v Alexandrijském kvartetu.
Název práce v češtině: Poetika prostoru v Alexandrijském kvartetu.
Název v anglickém jazyce: The Poetics of Space in The Alexandria Quartet.
Klíčová slova: Poetika prostoru, popis, experiencialita, teorie fikčních světů, makrostrukturní podmínky, chronotop, indexace, mýtus, topos.
Klíčová slova anglicky: Poetics of space, description, experientiality, fictional worlds theory, macrostructural conditions, chronotope, indexation, myth, topos.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2013
Datum zadání: 21.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Autor diplomové práce se zaměří na poetiku prostoru v Alexandrijském kvartetu od britského spisovatele Lawrence Durrella. Pokusí se identifikovat a popsat všechny funkční významy Durrellovy Alexandrie, jež jsou určující pro poetiku prostoru v románu.
Seznam odborné literatury


Bachelard, Gaston: Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009.Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2002.Foucault, Michel: O jiných prostorech. In: Myšlení vnějšku. Brno: Host, 2003, s. 71-87.Frank, Joseph: Spatial Form in Modern Literature: An Essay in Three Parts. The Sewanee Review, Vol. 53, No. 3 (Summer, 1945), pp. 433-456.Hausenblas, Karel: Zobrazení prostoru v Máchově Máji. In: Grebeníčková, Růžena; Králík, Oldřich, eds.: Realita slova Máchova. Praha: Československý spisovatel, 1967. Přetištěno In: Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1972.Herman, David: Přirozený jazyk vyprávění. Brno – Praha: ÚČL AV ČR, 2005.Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím: Kapitoly z literární topologie. Praha: KLP, 1994.Hodrová, Daniela et al.: Poetika míst: Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997.Hrbata, Zdeněk: Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In Červenka, Miroslav et al.: Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.Chatman, Syemour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host, 2008.Lefebvre, Henri: The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.Lotman, Jurij M.: Problém umeleckého priestoru. In: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran, 1990, s. 249–263.Ryan, Marie-Laure: "Space". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.
Slawiński, Janusz: Prostor v literatuře: základní rozdělení a úvodní samozřejmosti. In: Trávníček, Jiří, ed.: Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90.let XX. století. Brno 2002, s. 98-115.Svatoňová, Kateřina: 2 1/2 D aneb prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. Praha: Casablanca, 2008.Zoran, Gabriel: K teorii narativního prostoru. Aluze 13, 2009, č. 1., s. 39-55.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK