Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminalita a každodennost křivoklátských poddaných na přelomu 17. a 18. století.
Název práce v češtině: Kriminalita a každodennost křivoklátských poddaných na přelomu 17. a 18. století.
Název v anglickém jazyce: Criminality and Everyday Life of Vassals in Křivoklátsko Area in the Late Seventeenth and at the Beginning of the Eighteenth Century
Klíčová slova: Křivoklát, kriminalita, každodennost, 17. století, 18. století, výslech
Klíčová slova anglicky: Křivoklát, Criminality, Everyday Life, Seventeenth Century, Eighteenth Century, Examination
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2013
Datum zadání: 21.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2017
Datum a čas obhajoby: 06.02.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá každodenností na panství Křivoklát. Autor vychází převážně ze studia pramenů, kterými jsou v tomto případě výslechové protokoly.
Seznam odborné literatury
Čechura, Jaroslav - Kriminalita a každodennost v raném novověku.
Daniela, Tinková - Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa.
Dülmen, Richard van - Bezectní lidé.
Dülmen, Richard van - Kultura a každodennost v raném novověku (16.-18. století) I. a II. díl.
Kočka, Václav - Dějiny Rakovnicka.
Matlas, Pavel - Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK