Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí hodnocení a hodnot jako východisko konceptu sociologického výzkumu hodnotových struktur
Název práce v češtině: Pojetí hodnocení a hodnot jako východisko konceptu sociologického výzkumu hodnotových struktur
Název v anglickém jazyce: Evaluation as Foundation of new Concept at Sociological Research of value Structures
Klíčová slova: disertace, filozofie výchovy, hodnoty, hodnocení žáků
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2000
Datum a čas obhajoby: 22.11.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.11.2006
Oponenti: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
  prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK