Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky školské komunikace
Název práce v češtině: Vybrané otázky školské komunikace
Název v anglickém jazyce: Selected Problems of School Communication
Klíčová slova: disertace, pedagogická komunikace
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2002
Datum zadání: 01.09.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.09.2002
Datum a čas obhajoby: 12.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2006
Oponenti: prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.
  doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK