Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče
Název práce v češtině: Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče
Název v anglickém jazyce: Key aspects of quality of life for adults with mental disabilities in social care
Klíčová slova: kvalita života, mentální retardace, ústavy sociální péče
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 13.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.10.2006
Oponenti: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
  doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK