Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostorová plastická tvorba v proměnách koncepcí výtvarné výchovy: Keramická tvorba jako fenomén výtvarného umění a výtvarné výchovy
Název práce v češtině: Prostorová plastická tvorba v proměnách koncepcí výtvarné výchovy: Keramická tvorba jako fenomén výtvarného umění a výtvarné výchovy
Název v anglickém jazyce: Spatial plastic creation in Changing concepts of art education : ceramic art as a phenomenon of visual arts and art education
Klíčová slova: výtvarné umění, keramika
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2004
Datum zadání: 01.01.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.01.2004
Datum a čas obhajoby: 28.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2006
Oponenti: doc. PhDr. Lefteris Joanidis
  doc. ak. soch. Pavel Jarkovský
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK