Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ICT kompetence učitelů
Název práce v češtině: ICT kompetence učitelů
Název v anglickém jazyce: Reachers´ ICT Competencies
Klíčová slova: informační technologie, informační gramotnost
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2002
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
  PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK