Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretická východiska a evaluace Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina
Název práce v češtině: Teoretická východiska a evaluace Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina
Název v anglickém jazyce: Theoretical background and evaluation Reuven Feuerstein Instrumental Enrichment
Klíčová slova: myšlení, programy a projekty, psychologický výzkum
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Věra Pokorná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2001
Datum zadání: 01.09.2001
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.09.2001
Datum a čas obhajoby: 12.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2007
Oponenti: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
  prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK