Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozice Argentiny ve sporu o Malvíny po roce 1982
Název práce v češtině: Pozice Argentiny ve sporu o Malvíny po roce 1982
Název v anglickém jazyce: The Position of Argentina in the Dispute over the Malvinas following 1982
Klíčová slova: Argentina, Velká Británie, Falklandské ostrovy, zahraniční politika, krize
Klíčová slova anglicky: Argentina, Great Britain, Falkland Islands, Foreign Policy, Crisis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.05.2013
Datum zadání: 08.05.2014
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Oponenti: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Práce pojednává o sporu mezi Velkou Británií a Argentinou o Malvíny (Falklandy) a to primárně z argentinské perspektivy. Konkrétně se zaměřuje na období po roce 1982, kdy proběhla válka o ostrovy mezi zmíněnými zeměmi a důsledky, které tato válka pro Argentinu měla. V následujících dekádách až do současné situace práce zkoumá významnou roli Malvínských ostrovů, kterou sehrávají v argentinské vnitropolitické scéně, a předkládá analýzu zahraniční politiky země spojené s ostrovy. Stěžejním bodem pro pochopení postoje Argentiny ke sporu, je zjistit, jaké jsou jednotlivé faktory, které iniciují spor a vytrvalou snahu argentinských politických elit znovu získat suverenitu nad ostrovy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this thesis is to analyze the sovereignty dispute between Argentina and Great Britain over the Falkland Islands (Malvinas). It is focused mainly on the Argentinean perspective of the conflict. After explaining the background of the dispute the thesis examines the time period between the year 1982, when the Falklands war occurred and nowadays situation. In this period the thesis analyzes the impact of the Falkland Islands (Malvinas) on the Argentinean foreign and domestic policy. The key point for understanding Argentinean attitude to the dispute is to name the factors, which sustain persistent effort of the Argentinean political elite to reaffirm the sovereignty over the islands.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK