Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Study of the Molecular Structure of Various Forms of Conducting Polymers using FTIR and Raman Spectroscopies
Název práce v češtině: Studium molekulární struktury různých forem vodivých polymerů metodami FTIR a Ramanovy spektroskopie
Název v anglickém jazyce: The Study of the Molecular Structure of Various Forms of Conducting Polymers using FTIR and Raman Spectroscopies
Klíčová slova: polyanilin, oligomery anilinu, uhlíkaté materiály, Ramanova spektroskopie, FTIR
Klíčová slova anglicky: polyaniline, aniline oligomers, carbonaceous materials, Raman spectroscopy, FTIR
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2013
Datum zadání: 17.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK