Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti podpory a terapie rodinného systému u rodin s domácím násilím
Název práce v češtině: Možnosti podpory a terapie rodinného systému u rodin s domácím násilím
Název v anglickém jazyce: Support options and family therapy system for families with domestic violence
Klíčová slova: Domácí násilí, rodinný system, rodinná terapie, oběť domácího násilí, pachatel domácího násilí, dítě a domácí násilí, syndrom týrané osoby.
Klíčová slova anglicky: Domestic violence, family system, family therapy, victim of domestic violence, perpetrator of domestic violence, child and domestic violence, battered person syndrome.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Vodáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2013
Datum zadání: 16.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část
1. Úvod
2. Domácí násilí
3. Druhy domácího násilí
4. Oběti domácího násilí- násilí na ženách- násilí na mužích- násilí na starých lidech- násilí na dětech
5. Agresor – osobnost pachatele
6. Poskytnutí pomoci
7. Práce s obětí
8. Práce s rodinou
9. Možnosti podpory a terapie
10. Propojení praktické části s teoretickou – zhodnocení poznatků z rozhovorů s pracovníky krizových a intervenčních center

Výzkumná část- kvalitativní výzkum (polostrukturovaný rozhovor) – rozhovory s pracovníky krizových a intervenčních center
Seznam odborné literatury
Bechyňová V., Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, Praha: IREAS 2007
Gjuričová Š., Kohoutková J., Koutek J., Podoby násilí v rodině, Praha: Vyšehrad 2000
Kratochvíl S., Základy psychoterapie, Praha: Portál 2012
Matoušek O., Rodina jako instituce a vztahová síť, Praha: Slon 2003
Ševčík D., Špatenková N. a kol, Domácí násilí, Praha: Portál 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK