Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rodinné faktory vzniku sourozeneckého incestu
Název práce v češtině: Rodinné faktory vzniku sourozeneckého incestu
Název v anglickém jazyce: Family factors of sibling incest development
Klíčová slova: Sourozenecký incest, rodina, faktory vzniku, sexuální zneužívání
Klíčová slova anglicky: Sibling incest, family, factors of development, sexual abuse
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2013
Datum zadání: 16.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je analyzovat, proč v rodinách dochází k sourozeneckému incestu a zda mají tyto rodiny něco společného. Teoretická část bakalářské práce se bude zabývat charakteristikou, rodinným prostředím a následky sourozeneckého incestu. Praktická část bude tvořena rozhovory s odborníky a porovnáním s výsledky zahraničního výzkumu.
Seznam odborné literatury
Ballantine, M. Sibling Incest Dynamics: Therapeutic Themes and Clinical Challenges. Clinical Social Work Journal, Vol. 40(1), Springer Science & Business Media B.V., 2012.
Carlson, B. E., Maciol, K., Schneider, J. Sibling Incest: Reports from Forty-One Survivors. Journal of Child Sexual abuse, Vol. 15(4), The Haworth Press, Inc., 2006.
Weiss, P. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005.
Wirtz, U. Vražda duše: Incest a jeho terapie. Praha: Portál, 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK