Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Margaret Thatcherová a její vztah vůči odborům
Název práce v češtině: Margaret Thatcherová a její vztah vůči odborům
Název v anglickém jazyce: Margaret Thatcher and Her Relations to the Trade Union Movement
Klíčová slova: Velká Británie, Konzervativní strana, Margaret Thatcherová, thatcherismus, Labouristická strana, odborové hnutí, TUC
Klíčová slova anglicky: Great Britain, Conservative Party, Margaret Thatcher, Thatcherism, Labour Party, Trade Union Movement, TUC
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2013
Datum zadání: 15.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor se bude věnovat vztahu Margaret Thatcherové, jediné ministerské předsedkyně v britských dějinách, s odbory, jež v době, kdy se ujímala úřadu premiérky, byly v důsledku předchozího vývoje na vrcholu moci a vlivu. Autor bude analyzovat reformy, k nimž během vlády Thatcherové došlo a díky nimž moc odborových centrál v 80. letech výrazně poklesla (zavedení pravidla, na jehož základě zaměstnanci komunikovali přímo se zaměstnavateli, skutečnost, že vláda do problémů ve státních podnicích zasahovala pouze v extrémních případech, zavedení odpovědnosti odborů za ztráty způsobené stávkami atd.). Autor neponechá stranou ani analýzu ročního střetu se stávkujícími horníky a s jejich radikálně levicovým předákem Arthurem Scargillem.Bude přitom vycházet především z vydaných pramenů a odborné literatury britské provenience.
Seznam odborné literatury
THATCHEROVÁ, Margaret, Roky na Downing Street, Praha 1996
BRISCOE, Lynden, Britain’s trade and economic structure, London 1999
CITRINE, Walter M., The Trade Union movement of Great Britain, Amsterdam 1926
CLOKE, Paul, Policy and change in Thatcher’s Britain, Oxford 1992
EVANS, Eric J., Thatcher and Thatcherism, London 2005
FAJMON, Hynek, Margaret Thatcherová a její politika, Brno 2010
GAMBLE, Andrew, The free economy and the strong state: the politics of Thatcherism, London 1989
HAYEK, Friedrich August von, 1980s unemployment and the Unions, London 1980
HUTT, Allen, Odbory ve Velké Británii, Praha 1963
JENKINS, Peter, Mrs. Thatcher’s Revolution, Cambridge 1988
MAYNARD, Geoffrey, The economy under Mrs Thatcher, Oxford 1998
REVOLUČNÍ ODBOROVÉ HNUTÍ. Ústřední rada odborů. Mezinárodní oddělení, Odbory ve světě, vydáno ve spolupráci s mezinárodním oddělením Ústřední rady odborů, Praha 1980
RIDDELL, Peter, The Thatcher era: and its legacy, Oxford 1991
ROVNÁ, Lenka, Premiérka Jejího Veličenstva, Praha 1991
YOUNG, Hugo, Supping with the devils, London 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK