Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderové aspekty studia a pedagogické praxe učitelek v mateřské škole
Název práce v češtině: Genderové aspekty studia a pedagogické praxe učitelek v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Gender Aspects of Education and Profession of Teachers in Kindergarden
Klíčová slova: GENDER UČITELKY MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAXE
Klíčová slova anglicky: GENDER TEACHERS KINDERGARDEN PROFESSION
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2013
Datum zadání: 15.05.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude věnovat institucionální vysokoškolské přípravě a vzdělávání učitelů a učitelek mateřských škol. Zaměřovat se bude především na přítomnost či nepřítomnost genderově senzitivních témat ve výuce a v přípravě studentek a studentů na jejich povolání. Sběr dat proběhne formou polostrukturovaných rozhovorů se studentkami a absolventkami magisterského oboru Učitelství pro mateřské školy. Společně s analýzou rozhovorů se bude práce zaměřovat i na analýzu učebních materiálů, literatury, výukových plánů a dokumentů, které určují rámec výuky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK