Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Léčba psychosomatických onemocnění mentální anorexie a bulimie ve Středisku komplexní terapie v Liberci
Název práce v češtině: Léčba psychosomatických onemocnění mentální anorexie a bulimie ve Středisku komplexní terapie v Liberci
Název v anglickém jazyce: The treatment of psychosomatic diseases mental anorexia and bulimia in The Center of complex therapy in Liberec
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2013
Datum zadání: 15.05.2013
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: RNDr. Hana Klusoňová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Vladislav Chvála, CSc.
Zásady pro vypracování
· Studium odborné literatury
· Vypracování základní charakteristiky onemocnění
· Přehled terapie, terapie ve Středisku komplexní terapie v Liberci
· Kazuistiky, komentáře
Diskuze s využitím teoretických a praktických znalostí dané problematiky.
Seznam odborné literatury
PubMed:
A systematic review of evidence for psychological treatments in eating disorders: 2005-2012.
Hay P. Int J Eat Disord. 2013 Jul;46(5):462-9. doi: 10.1002/eat.22103.
Cognitive remediation therapy foranorexia nervosa: Current evidence and future research directions.
Tchanturia K, Lloyd S, Lang K. Int J Eat Disord. 2013 Jul;46(5):492-5. doi: 10.1002/eat.22106.
Effects of providing patient progress feedback and clinical support tools to psychotherapists in an inpatient eating disorders treatment program: A randomized controlled study.
Simon W, Lambert MJ, Busath G, Vazquez A, Berkeljon A, Hyer K, Granley M, Berrett M. Psychother Res. 2013 May 8.
Hip Structural Analysis in Adolescent Boys withAnorexia Nervosaand Controls.
Misra M, Katzman DK, Clarke H, Snelgrove D, Brigham K, Miller KK, Klibanski A. J Clin Endocrinol Metab. 2013 May 7.
Daily Patterns of Anxiety inAnorexia Nervosa: Associations With Eating Disorder Behaviors in the Natural Environment.
Lavender JM, De Young KP, Wonderlich SA, Crosby RD, Engel SG, Mitchell JE, Crow SJ, Peterson CB, Le Grange D. J Abnorm Psychol. 2013 May 6.
Metabolic and nutritional needs to normalize body mass index by doubling the admission body weight in severeanorexia nervosa.
Gentile MG, Lessa C, Cattaneo M. Clin Med Insights Case Rep. 2013 Apr 1;6:51-6. doi: 10.4137/CCRep.S11471. Print 2013
Treating severe and enduringanorexia nervosa: a randomized controlled trial.
Touyz S, Le Grange D, Lacey H, Hay P, Smith R, Maguire S, Bamford B, Pike KM, Crosby RD. Psychol Med. 2013 May 3:1-11.
Effects of exposure to food images on physiological reactivity and emotional responses in women withbulimia nervosa.
Yela Bernabé JR, Gómez Martínez MA, Cortés Rodríguez M, Salgado Ruiz A. Psicothema. 2013 May;25(2):185-91.
ED management of patients with eating disorders.
Trent SA, Moreira ME, Colwell CB, Mehler PS. Am J Emerg Med. 2013 Apr 23. doi:pii: S0735-6757(13)00140-X. 10.1016/j.ajem.2013.02.035.
Weight suppression inbulimia nervosa: Relationship with cognitive behavioral therapy outcome.
Dawkins H, Watson HJ, Egan SJ, Kane RT. Int J Eat Disord. 2013 Apr 20. doi: 10.1002/eat.22137
Předběžná náplň práce
· Rešerše literárních pramenů – vypracování základní charakteristiky sledovaných onemocnění
· Terapie sledovaných onemocnění ve Středisku kompletní terapie v Liberci – přehled a kazuistiky
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
· Research of the literature - basic characteristics of the observed disease
· The treatment of mental anorexia and bulimia in The Center of complex therapy in Liberec - overview and case studies
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK