Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe Povídek malostranských ve filmu a u čtenářů
Název práce v češtině: Reflexe Povídek malostranských ve filmu a u čtenářů
Název v anglickém jazyce: Reflection of Povídky malostranské in the film and by readers
Klíčová slova: Povídky|Povídky malostranské|Jan Neruda|filmové adaptace
Klíčová slova anglicky: Short stories|Tales of the Lesser Quarter|Jan Neruda|movie adaptations
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2013
Datum zadání: 16.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Vučka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka ve své práci porovná různá dostupná česká filmová zpracování Povídek malostranských s jejich knižní předlohou a uvede též reflexi celé sbírky i jejích filmových adaptací u vybraných skupin čtenářské, respektive divácké obce. K tomuto účelu provede výzkum formou ankety. V úvodu se zamyslí nad životem Jana Nerudy a nad tím, zda a do jaké míry ho ovlivnil při psaní sbírky. Stručným obsahem práce bude následující:
1. Život Jana Nerudy a jeho vliv na jeho tvorbu
2. Obsah a rozbor jednotlivých děl Povídek malostranských
3. Srovnání filmového ztvárnění Povídek malostranských s knižní předlohou
4. Anketa - reflexe Povídek malostranských u čtenářů a diváků (např. žáci ZŠ nebo SŠ, studenti bohemistiky - zahraniční versus rodilí mluvčí, příslušníci starší generace)
5. Shrnutí
Seznam odborné literatury
Primární
Povídky malostranské, Jan Neruda, Praha : L. Mazáč, 1939
1. Vzhůru nohama (1938), režie: Jiří Slavíček
2. Týden v tichém domě (1947), režie Jiří krejčík
3. Povídky malostranské (1984), režie: Pavel Háša
4. Povídky malostranské po 130 letech (2011), režie: Jakub Wagner
Sekundární
F.V. Krejčí - Jan Neruda: studie jeho vývoje a díla, Praha : Hejda a Tuček, 1902
Stanislav Budín - Jan Neruda a jeho doba, Praha : SNKLHU, 1960
Vladimír Křivánek - Jan Neruda, Praha: Horizont, 1983O povídkách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK