Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inventory Control Problem with Random Demand
Název práce v češtině: Úloha řízení zásob s náhodnou poptávkou
Název v anglickém jazyce: Inventory Control Problem with Random Demand
Klíčová slova: Inventory control problem, random demand, moving averages, exponential smoothing
Klíčová slova anglicky: Inventory control problem, random demand, moving averages, exponential smoothing
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2013
Datum zadání: 23.05.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: Mgr. Lucie Kraicová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
In the thesis, the author will describe models suitable for modeling utilization of inventory capacity, material consumption (demand) and system of purchase orders. First, the author will summarize model with known demand, fixed or variable. Then, based on several time-series prediction techniques, the author will generalize the model to incorporate also stochastic demand. In the last part, the author will illustrate described solution techniques on an academic or a practical example. The theoretical part of the thesis will be based primarily on [1] and [2] and references therein.
Seznam odborné literatury
[1] I. Morgenstern: Introduction Theory of Inventory Control, Faculty of Physics, University of Regensburg, 2007.
[2] F.S. Hillier, G.J. Lieberman: Introduction to Operations Research, 9th edition, Prentice Hall, 2010.
Předběžná náplň práce
Outline:

1. Introduction
2. Inventory Control Problem with Constant Demand
3. Inventory Control Problem with Variable Demand
4. Methods of Demand Estimation and Prediction
4.1 Moving Averages
4.2 Exponential Smoothing
5. Numerical Example - Simulation
6. Conclusion
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Outline:

1. Introduction
2. Inventory Control Problem with Constant Demand
3. Inventory Control Problem with Variable Demand
4. Methods of Demand Estimation and Prediction
4.1 Moving Averages
4.2 Exponential Smoothing
5. Numerical Example - Simulation
6. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK