Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koza and Prolog
Název práce v češtině: Koza a Prolog
Název v anglickém jazyce: Koza and Prolog
Klíčová slova: Genetické algoritmy, Prolog, SWI Prolog, Lamarkovská evoluce, Biologicky inspirované algoritmy, Evoluční algoritmy, Evoluce
Klíčová slova anglicky: Genetic algorithms, Prolog, SWI-Prolog, Lamarkian evolution, Biologicaly inspired algoprithms, Evolutionary algorithms, Evolution
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Švarný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2013
Datum zadání: 28.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2013
Datum a čas obhajoby: 11.02.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prolog se řadí mezi prominentní programovací jazyky v oblasti tzv. silné umělé inteligence či při tvrobě expertních systémů. V současnosti se však spíše preferují jiné přístupy pro řešení složitých úloh, např. tzv. genetické algoritmy.
Cílem práce je zhodnocení možností užití Prologu v kontextu těchto genetických algoritmů. Práce by měla vycházet zejména z prací J. R. Kozy o genetickém programování a také z článku B. J. Rosse o užití Lamarkovské evoluce v genetických algoritmech.
Práce by měla téma řešit obecně (např. na základě knihy I. Bratka), tak i konkrétně. Její součástí by mělo být vyhotovení kódu psaného v SWI Prologu. Jeho hlavním cílem bude představení funkčního genetického algoritmu a měl by umožnit následné porovnání s klasickými Prologovskými řešeními pro dané úlohy. Práce by měla obsahovat alespoň jedno takové porovnání řešení, avšak úloha bude zvolena až na základě podoby teoretické části tak, aby mohla sloužit jako opora její argumentace. Pokud budou během teoretické části užity příklady s genetickými algoritmy, které nejsou psané v SWI Prologu, je vhodné jejich převedení do SWI Prologu nebo vyhodnocení, zda je převod možný a za jakých okolností. Kód by měl být i dostatečně komentovaný, aby jej bylo možno využít při výuce o Prologu.
Seznam odborné literatury
Bratko, Ivan. Prolog: programming for artificial intelligence. Addison-Wesley, 2001.
Ross, Brian J. "A Lamarckian evolution strategy for genetic algorithms." Practical handbook of genetic algorithms: complex coding systems 3 (1999): 1-16.
Tang, Lappoon R., Mary Elaine Califf, and Raymond J. Mooney. "An experimental comparison of genetic programming and inductive logic programming on learning recursive list functions." 8th Int. Workshop on Inductive Logic Programming. 1998.
Koza, John R. "Genetic programming as a means for programming computers by natural selection." Statistics and Computing 4.2 (1994): 87-112.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK