Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení diazepamu a nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení diazepamu a nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of diazepam and nordiazepam on meniscus modified silver solid amalgam electrode
Klíčová slova: diazepam, nordiazepam diferenční pulzní voltametrie, DC voltametrie meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda
Klíčová slova anglicky: diazepam, nordiazepam differential pulse voltammetry, DC voltammetry meniscus modified silver solid amalgam electrode
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2013
Datum zadání: 13.05.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK