Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární podstata X-vázané adrenoleukodystrofie: variabilita fenotypů a zešikmení X inaktivace u heterozygotek
Název práce v češtině: Molekulární podstata X-vázané adrenoleukodystrofie: variabilita fenotypů a zešikmení X inaktivace u heterozygotek
Název v anglickém jazyce: Molecular basis of X-linked adrenoleukodystrophy: phenotypic variability and skewed X inactivation in heterozygous females
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2013
Datum zadání: 24.05.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK