Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intersekcionální analýza v díle Toni Morrison Milovaná
Název práce v češtině: Intersekcionální analýza v díle Toni Morrison Milovaná
Název v anglickém jazyce: Intersectional Analysis in Toni Morrison’s Beloved
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2013
Datum zadání: 13.05.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je analyzovat román Milovaná z intersekcionální a genderové perspektivy. Ve tvorbě Toni Morrison je intersekcionalita častým tématem, postavy v jejích příbězích čelí nejrůznějším formám útlaku, které jsou navzájem provázány. Intersekcionální a také genderová analýza umožňuje odhalit jednotlivé nerovnosti i mocenské struktury, které autorka ve svých dílech, v tomto případě v románu Milovaná (Beloved) zachycuje.
V teoretické části bych čerpala především z textů feministické literární kritiky (např. bell hooks, Spivak, Mohanty, Crenshaw, Morris).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK