Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohled na sebevražednost seniorů očima obyvatel domovů pro seniory
Název práce v češtině: Pohled na sebevražednost seniorů očima obyvatel domovů pro seniory
Název v anglickém jazyce: Retirement Home Inhabitants´ Insight about Suicide Rate of Senior Citizens
Klíčová slova: suicidiální chování, sebevražda, stáří, senior
Klíčová slova anglicky: suicidal behavior, suicide, age, elderly
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2013
Datum zadání: 13.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Jan Srnec, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova práce:
1. Formy suicidálního chování
Suicidální myšlenky
Suicidální tendence
Suicidální pokus
Suicidum
2. Teorie sebevražedného jednání
3. Stáří
Biologické stárnutí
Změny psychických funkcí
4. Suicidální jednání ve stáří
Suicidální jednání a deprese
Úmrtí partnera
Odchod do důchodu
Sociální izolace
5. Cíle práce a hypotézy
6. Metodika
7. Výsledky
8. Závěr
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:

KOHOUTEK, Jiří. Sebevražedné chování. Praha: Portál, 2003.

KOUTEK, J.; KOCOURKOVÁ, J. Sebevražedné chování, Praha: Portál, 2007.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1999.

KÜMPEL, Q. Duševní změny v období stárnutí a stáří. Ostrava: Krajský ústav národního zdraví, 1971.

ORT, J. Kapitoly ze sociologie stáří. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2004.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.

VIEWEGH, Josef. Problém sebevraždy z pohledu psychologa. Brno: Kolegium katolických lékařů., 1994.

ZIMULOVÁ, M. a kol.: Stáří, deprese a suicidalita. In:Sborník kongresu VIII. gerontologické dny Ostrava.Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2004.

STUART-HAMILTON, I.: Psychologie stárnutí. 1. vydání. Praha: Portál, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK