Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Robust portfolio selection
Název práce v češtině: Robustní výběr portfolií
Název v anglickém jazyce: Robust portfolio selection
Klíčová slova: portfolio selection, VaR, CVaR, mean-variance, robust
Klíčová slova anglicky: portfolio selection, VaR, CVaR, mean-variance, robust
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.05.2013
Datum zadání: 14.05.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: Mgr. Lucie Kraicová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
In the thesis, the author will first introduce risk measures and then analyze three commonly used risk measures: variance, Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR). For each of these three risk measures she will formulate corresponding portfolio selection models: classical mean-variance model, mean-VaR model and mean-CVaR model. Next, the author will specify robust counterparts of classical mean-variance model. In the last part of the thesis, the author will illustrate robust portfolio selection by applying classical mean-variance model and its robust counterparts on historical data and compare the results. The theoretical part of the thesis will be based primarily on [1] and references therein.
Seznam odborné literatury
[1] F.J. Fabozzi, D. Huang, G.Zhou: Robust portfolios: contributions from operations research and finance, Ann. Oper. Res 176, pp. 191-220, 2010.
[2] R. Tütüncü, M. Koenig: Robust asset allocation. Annals of Operations Research 132, 157–187, 2004.
Předběžná náplň práce
Outline:

1) Introduction
2) Risk measures and preliminaries
3) Portfolio selection models
3.1) Mean-Variance model
3.2) Mean-VaR model
3.3) Mean-CVaR model
3.4) Robust portfolio selection models
4) Numerical example
5) Conclusion
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Outline:

1) Introduction
2) Risk measures and preliminaries
3) Portofolio selection models
3.1) Mean-Variance model
3.2) Mean-VaR model
3.3) Mean-CVaR model
3.4) Robust portfolio selection models
4) Numerical example
5) Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK