Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Míry nekompaktnosti v metrických prostorech
Název práce v češtině: Míry nekompaktnosti v metrických prostorech
Název v anglickém jazyce: Measures of noncompactness in metric spaces
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Prostudovat a zpracovat definice několika kvantit, které měří nekompaktnost podmnožin úplného metrického prostoru
(Hausdorffova míra nekompaktnosti, Kuratowského míra nekompaktnosti a další) a tyto kvantity porovnat, tj. dokázat
optimální nerovnosti mezi nimi; spočítat tyto kvantity v konkrétních případech; případně dokázat kvantitativní verze některých vět o kompaktnosti (např. Arzela-Ascoliho věty o kompaktnosti v prostoru spojitých funkcí, Schauderovy věty o kompaktnosti duálního operátoru).
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno.
Předběžná náplň práce
Je známo, že podmnožina úplného metrického prostoru je relativně kompaktní, právě když je totálně omezená. Míry nekompaktnosti měří v jistém smyslu, jak daleko má daná omezená množina k relativní kompaktnosti, tedy k totální omezenosti.
Způsobů, jak to měřit, je více, různé míry nekompaktnosti jsou však ekvivalentní. Cílem práce by bylo naučit se definice různých měr nekompaktnosti, navzájem je porovnat a případně dokázat kvantitativní verze některých vět o kompaktnosti (např. Arzela-Ascoliho věty o kompaktnosti v prostoru spojitých funkcí, Schauderovy věty o kompaktnosti duálního operátoru).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK