Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rychlost rekanalizace plicního řečiště po embolii do plicnice
Název práce v češtině: Rychlost rekanalizace plicního řečiště po embolii do plicnice
Název v anglickém jazyce: Time of recanalisation of pulmonary circulation after acute pulmonary embolism
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika radiologie a nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV (12-RADK)
Vedoucí / školitel: MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Datum a čas obhajoby: 15.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK