Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové politické strany pohledem teorie institucionalizace: případ strany Věci veřejné
Název práce v češtině: Nové politické strany pohledem teorie institucionalizace: případ strany Věci veřejné
Název v anglickém jazyce: New political parties from the point of view of the theory of institutionalization: the case of the Public Affairs
Klíčová slova: institucionalizace, nové strany, politické strany, stranické organizace, Věci veřejné
Klíčová slova anglicky: institutionalisation, new parties, party organsations, political parties, Public Affairs
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.05.2013
Datum zadání: 08.05.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl analyzovat vývoj a organizační strukturu nových politických stran, které dosáhly relevance ihned po první úspěšné kandidatuře ve volbách prvního řádu. Pro analýzu zkoumaného jevu bude využita metoda jednopřípadové studie politické strany Věci veřejné.
Předpokládaná struktura práce
1. Teoretický úvod
1.1 Představení teorie institucionalizace politických stran
1.2 Novost politických stran
2. Vývoj stranického systému České republiky v kontextu nově se etablujících politických stran
3. Vznik a vývoj politické strany Věci veřejné:
3.1 Periodizace vývoje strany
3.2 Ideologické zázemí a programatika
3.3 Organizační struktura
4. Věci veřejné pohledem teorie institucionalizace politických stran
5. Nástin evropského kontextu dané problematiky a závěr
Seznam odborné literatury
BIEZEN, Ingrid van, 2003. Political parties in new democracies party organization in Southern and East-Central Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
GUNTHER, Richard, José R. MONTERO a Juan J. LINZ, ed., 2002. Political parties: old concepts and new challenges. Oxford: Oxford University Press.
LAWSON, Kay, ed., 1994. How political parties work: perspectives from within. Westport: Praeger.
PANEBIANCO, Angelo, 1988. Political parties: Organization and power. Cambridge: Cambridge University Press.
POGUNTKE, Thomas, 2002. Parties without firm social roots? party organisational linkage. [Keele]: School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE), Keele University.
SIKK, Allan, 2011. Newness as a winning formula for new political parties. Party Politics. roč. 18, č. 4, s. 465–486.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat politickou stranou Věci veřejné v kontextu její ideologie a organizační struktury. Cílem případové studie bude zhodnotit, jak nové politické strany reagují na volební úspěch s ohledem na stabilizaci jejich nově nabyté relevance ve stranickém systému. Pro analýzu zvoleného případu prostřednictvím teorie institucionalizace budou využity především kvalitativní přístupy, zejména pak obsahová analýza stranických dokumentů a rozhovorů se členy strany.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis will deal with the case of political party Public Affairs in the context of its ideology and organisational structure. The aim of the case study is to assess how new and weakly institutionalized political parties respond to electoral success with respect to their persistance in the party system. The case will be analyzed from the perspective of the institutionalisation theory using qualitative analysis of party documents and interviews with party members.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK