Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molecular genetic diagnostics of cystic fibrosis, hyperhomocysteinemia-related disorders and male infertility: validation and application of high resolution melting
Název práce v češtině: Molekulárně genetická diagnostika cystické fibrózy, poruch způsobených hyperhomocysteinémií a mužské neplodnosti: validace a aplikace HRM (vysokorozlišovací analýzy křivek tání)
Název v anglickém jazyce: Molecular genetic diagnostics of cystic fibrosis, hyperhomocysteinemia-related disorders and male infertility: validation and application of high resolution melting
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav biologie a lékařské genetiky (13-716)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.05.2013
Datum a čas obhajoby: 24.10.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2012
Oponenti: prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
  Doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK