Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hereditárne viazané zhubné nádory prsníka
Název práce v jazyce práce (slovenština): Hereditárne viazané zhubné nádory prsníka
Název práce v češtině: Hereditárně vázané karcinomy prsu
Název v anglickém jazyce: Hereditary breast cancer
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV (12-GYN)
Vedoucí / školitel: MUDr. Marie Bendová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 12.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.12.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK