Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Visualizátor struktury webu
Název práce v češtině: Visualizátor struktury webu
Název v anglickém jazyce: Visualizer of the Web Structure
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Webový robot generuje strukturu webu včetně popisků (anchor texty) příslušejících jednotlivým odkazům. Cílem práce je navrhnout a implementovat metodu visualizace tohoto orientovaného grafu. Implementace bude realizována v prostředí Java.

Implementace musí být schopna dynamicky měnit zobrazení v závislosti na zvolených kritériích - zobrazování pouze určitých odkazů nebo webových stránek. Zároveň musí být možné shlukovat skupiny odkazů nebo webových stránek pro zjednodušení zobrazované struktury.
Seznam odborné literatury
Soumen Chakrabarti: Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2003.
Java 2D: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/2d/
Java 3D: http://java.sun.com/products/java-media/3D/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK