Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní smlouva
Název práce v češtině: Kolektivní smlouva
Název v anglickém jazyce: The collective contract
Klíčová slova: kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva
Klíčová slova anglicky: collective bargaining, collective agreement
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.05.2013
Datum zadání: 06.05.2013
Datum a čas obhajoby: 29.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2014
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK