Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochotnické divadlo v západočeském pohraničí v období 1948 - 1989 (na příkladu divadelního souboru ve Františkových Lázních)
Název práce v češtině: Ochotnické divadlo v západočeském pohraničí v období 1948 - 1989 (na příkladu divadelního souboru ve Františkových Lázních)
Název v anglickém jazyce: Amateur Theatre in the Western Bohemian Borderland Region between 1948 - 1989 (Using the Example of the Theatre Ensemble in Františkovy Lázně)
Klíčová slova: ochotnické divadlo, západočeské pohranicí, 1948-1989, Františkovy Lázně
Klíčová slova anglicky: Amateur Theatre, Western Bohemian Borderland Region, 1948 - 1989, Františkovy Lázně
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2013
Datum zadání: 05.05.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Roman Zaoral
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK