Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití neuronavigace v ovlivnění vizuálního kortexu pomocí transkraniální magnetické stimulace (TMS)
Název práce v češtině: Použití neuronavigace v ovlivnění vizuálního kortexu pomocí transkraniální
magnetické stimulace (TMS)
Název v anglickém jazyce: The use of neuronavigation in the influencing of visual cortexby transcranial
magnetic stimulation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK