Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vrstvy retinálních nervových vláken u hiv pozitivních pacientů v éře kombinované antiretrovirové terapie
Název práce v češtině: Analýza vrstvy retinálních nervových vláken u hiv pozitivních pacientů v éře kombinované antiretrovirové terapie
Název v anglickém jazyce: Analysis of the retinal nerve fiber layer in hiv positive patients in era of combination antiretroviral treatment
Klíčová slova: HIV, oční komplikace, RNFL, GDx VCC, antiretrovirová léčba
Klíčová slova anglicky: HIV, ocular complications, RNFL, GDx VCC, antiretroviral treatment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oční klinika dětí a dospělých (13-412)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2012
Datum zadání: 20.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2013
Datum a čas obhajoby: 27.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2013
Oponenti: doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
  doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK